Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Doradztwo prawne i inwestycyjne

Doradztwo nieruchomościowe ma zasadnicze znaczenie na  rynku nieruchomości, ponieważ nieruchomości przedstawiają najczęściej znaczną wartość pieniężną, a co za tym idzie są dobrem w wyniku którego można dobrze zainwestować i zarobić.

Naszą ofertę kierujemy do osób, które mają zamiar wynająć, kupić lub sprzedać nieruchomość i chcą uniknąć ryzyka związanego z transakcją lub potrzebują rzetelnych informacji o rynku nieruchomości.

Mając na uwadze, iż zakres wiedzy o nieruchomościach jest bardzo szeroki pomagamy zweryfikować i doradzić Państwu, zapewniając kompleksową weryfikację dokumentów i informacji o nieruchomości tj:

  • sprawdzimy stan prawny nieruchomości (rodzaj prawa do nieruchomości, badanie Księgi Wieczystej i aktualnego stanu,  rozbieżności wynikające z wpisów w dokumentach, ograniczone prawa rzeczowe np. użytkowanie, służebność , hipoteki)
  • pomożemy zweryfikować dokumentacje ( np. wpisy w ewidencji gruntów i budynków, projekty)
  • ustalimy zapisy w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości, a w przypadku braku M.P.Z.P. w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
  • ustalimy wartości rynkową nieruchomości.
  • pomożemy przy finalizacji transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, 
  • pomożemy przy negocjacji ceny kupna/sprzedaży nieruchomości,