Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Certyfikaty energetyczne

Od 01 stycznia 2009 r. nowe oraz oddane do użytkowania mieszkania, budynki mieszkalne oraz biurowce muszą posiadać świadectwa energetyczne. Obowiązek posiadania świadectw energetycznych wynika z dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która weszła w życie 04.01.2006 r. Polska musiała ją ostatecznie wdrożyć do końca 2008 r. W zamyśle europejskiego prawodawcy certyfikaty mają motywować do ograniczenia zużycia energii w istniejących budynkach oraz zachęcić do energooszczędnego budowania.

Zgodnie z nowelizacją świadectwa energetyczne muszą posiadać nowe budynki powstałe i projektowane:

  • mieszkalne,
  • zamieszkania zbiorowego (m.in. pensjonaty, hotele, akademiki, internaty),
  • użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2(tj. dworce, szkoły, lotniska,  muzea,    hipermarkety)
  • magazyny.
  • oraz lokal mieszkalny i lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy)

Świadectwo energetyczne konieczne jest także przy sprzedaży, wynajmie lub przy zmodernizowaniu lokalów oraz budynków.

Ważne przez 10 lat świadectwo zawiera nie tylko wskaźniki liczbowe EP i EK, ale także charakterystykę techniczno-użytkową, czyli szczegółowe dane opisowe i liczbowe dotyczące stanu ochrony cieplnej budynku, systemów ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody.

Bardzo ważnymi informacjami są także uwagi i wskazówki dotyczące możliwości i sposobów zmniejszenia zapotrzebowania na energię, które są obowiązkowym elementem świadectwa energetycznego. Dobrze opracowane świadectwo jest swego rodzaju ekspertyzą, oceniającą te cechy budynku, które mają wpływ na zużycie energii w trakcie jego eksploatacji.

Świadectwo stanowi również zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku, lokalu. W warunkach działającego systemu ocen energetycznych potencjalny nabywca budynku wraz z ofertą cenową może przeanalizować świadectwo energetyczne, na podstawie którego może poznać jakość techniczną budynku i koszty zużycia energii na jego użytkowanie.